Sprawdź swoje zgłoszenie
Sprawdź swoje zgłoszenie

Popraw poniższe błędy:

OK
weź udział
regulamin
Dokończ zdanie: Skuteczne kapsułki do zmywarki...
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu „Konkurs Somat w Biedronce!”, w tym z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
tel.: (42) 636 90 97
(42) 636 90 93
www.smolar.pl biuro@smolar.pl